Nabór na promocję marek regionalnych w formie wydarzenia kulturalnego

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu aktualnosci Przejdź do aktualnosci

04.04.2024

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ogłasza:

nabór na promocję marek regionalnych w formie wydarzenia kulturalnego podczas których promowani będą przedsiębiorcy z sektora MŚP w ramach projektu „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja III”

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 17 kwietnia br. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, nabór na promocję marek regionalnych w formie wydarzenia kulturalnego podczas których promowani będą przedsiębiorcy z sektora MŚP ulega wydłużeniu o 7 dni (tj. do 15 maja 2024 r.).

Zmiany wprowadzone w naborze są korzystniejsze dla wszystkich oferentów/wykonawców
w stosunku do pierwotnego ogłoszenia.

Pierwszą zmianą jest zwiększenie kwoty udzielonej pomocy de minimis, tj. 300 000 euro
w trzy letnim okresie.

Druga zmiana dot. sposobu liczenia okresu 3 lat, obecnie okres minionych trzech 3 lat należy oceniać w sposób ciągły, uwzględniając okres od dnia przyznania pomocy, np. od zawarcia umowy o dofinansowania projektu.

W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 6 pomoc de miminis.

 

Głównym celem naboru jest wyłonienie podmiotów, które podczas organizowanych międzynarodowych wydarzeń kulturalnych będą promować lokalnych przedsiębiorców
z sektora MŚP.

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Wykonawców zostanie ustalony po wyborze podmiotów w Umowie.

Kryteria wyboru: wybór podmiotów zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru zawarte
w Regulaminie naboru.

Wartość wsparcia poszczególnych podmiotów zostanie dostosowana do wysokości puli jaka jest przewidziana w naborze.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 15 maja 2024 r.

Sposób składania zgłoszeń:

 1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja III – nabór wydarzeń kulturalnych”.
 2. Oferta może być dostarczona:
 • osobiście lub  przez  posłańca (dostarczyciel  otrzyma  dowód  wpływu  przesyłki opatrzony  podpisem  i  datą)  –  decyduje  data  wpływu  do  Punktu  Informacyjno-Podawczego   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu,
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Miejsce składania zgłoszeń:

 1. Punkt Informacyjno-Podawczy w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu , Pl. Teatralny 2.
 2. Formularz należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Punktu  od poniedziałku  do  piątku:

– w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00,

– we wtorki od 8.00 do 16.30,

– w piątki od 8.00 do 13.30.

Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie naboru.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

ka, tel. 56 62 18 282, e-mail j.pietka@kujawsko-pomorskie.pl; ps.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

 

 


Bądź na bieżąco

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 16.05.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 13.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już za nami (relacja)

W dniach 10-11 maja odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. ...

Opublikowano w dniu 09.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zobacz, jakie atrakcje przygotowano z okazji 11. edycji

Warsztaty, koncerty, seanse kinowe, festyny rodzinne. Zobacz, co jeszcze czeka nas z okazji Dni Otwa...

Opublikowano w dniu 26.04.2024

KUJAWSKO-POMORSKIE NA POLISH DAYS W BRUKSELI – 04 MAJA 2024

04 maja od godziny można było odwiedzić stoisko Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli podczas ...

Fotografia przedstawia balonu na tle nieba Fot. Andrzej Goiński
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Termin zgłoszeń na Dni Otwarte Funduszy Europejskich przedłużony!

Uwaga! W odpowiedzi na liczne prośby przedłużyliśy termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europej...

Prowadząca szkolenie z wypełniania zasad równościowych, prezentuje obrazek symbolizujący zapewnienie równości szans
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Szkolenie „Planowanie i realizacja ewaluacji zgodnej z zasadami równościowymi w perspektywie 2021-2027”

Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027 ...

Opublikowano w dniu 24.04.2024

Aktualizacja SZOP

Informujemy o aktualizacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegółowego ...