Istotą funkcjonowania i rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego jest zapewnienie możliwie jak najwyższej jakości życia jego mieszkańców. Dążenie do niwelowania różnic w stanie rozwoju pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim, a regionami prezentującymi najwyższą jakość życia, to kluczowa idea towarzysząca działaniom służącym kształtowaniu lepszych warunków społeczno-gospodarczych w regionie. Jednym z głównych narzędzi realizacji tych założeń jest Polityka Terytorialna Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja tej polityki będzie wspierana w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w oparciu o wskazane powyżej instrumenty terytorialne.