Wybierz i kliknij województwo na mapie, w celu wyfiltrowania punktów informacyjnych w danym regionie

Instytucja zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza

 • zarządzanie programem:
  Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza
  tel.: 56 62 18 528
  adres: Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
  e-mail: fe.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
  adres ePUAP: /36t9v8thbz/SkrytkaESP
 • wdrażanie projektów:
  Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

Instytucja pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
tel.: 56 66 93 900
adres: ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: wup@wup.torun.pl
adres ePUAP: /WUPTORUN/SkrytkaESP 

Instytucja pośrednicząca

Urząd Miasta Bydgoszczy
Biuro ZIT BydOF
tel.: 52 58 59 446
adres: ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz
e-mail: zit@um.bydgoszcz.pl
adres ePUAP: /umb/SkrytkaESP