Nabory wniosków

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu
 • Harmonogram naborów
 • Wykaz ekspertów
Nabory ogłoszone do … 2024 r
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 01.01 Wzmocnienie potencjalu badawczego i innowacji
  18.04.2024
  W trakcie
  FEKP.01.01-IZ.00-114/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.01.01-IZ.00-114/24 w ramach: Działania:1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji Schematu: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii Sposób wyboru pro...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 18.04.2024
  Koniec naboru 14.06.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
  15.04.2024
  W trakcie
  FEKP.06.08-IZ.00-112/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-112/24 w ramach: Działania: 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schematu: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku – mieszkania treningowe lub wspomagane Sposób wyboru ...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 15.04.2024
  Koniec naboru 27.05.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 01.03 Wsparcie MŚP
  28.03.2024
  W trakcie
  FEKP.01.03-IZ.00-108/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-108/24 w ramach: Działania: 1.3 Wsparcie MŚP Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partne...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 29.03.2024
  Koniec naboru 08.05.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 05.08 Rewitalizacja miast prezydenckich
  28.03.2024
  W trakcie
  FEKP.05.08-IZ.00-109/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.05.08-IZ.00-109/24 w ramach: Działania: 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wni...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 28.03.2024
  Koniec naboru 28.03.2025
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 04.02 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym
  27.03.2024
  W trakcie
  FEKP.04.02-IZ.00-110/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.04.02-IZ.00-110/24 w ramach: Działania: 4.2 – Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektów ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 27.03.2024
  Koniec naboru 06.05.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 01.03 Wsparcie MŚP
  14.03.2024
  W trakcie
  FEKP.01.03-IZ.00-107/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-107/24 w ramach: Działania: 3 Wsparcie MŚP Schematu: Promocja gospodarki regionalnej Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny   Kto może składać wnioski? Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansow...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.03.2024
  Koniec naboru 30.04.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 01.03 Wsparcie MŚP
  12.03.2024
  Nabór unieważniony
  FEKP.01.03-IZ.00-106/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-106/24 w ramach:   Działania:3 Wsparcie MŚP Schematu: Akredytacja usług IOB oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych w zakresie rozwoju usług biznesu   Sposób wyboru projekt...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 12.03.2024
  Koniec naboru 12.04.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 01.03 Wsparcie MŚP
  22.02.2024
  Zakończony
  FEKP.01.03-IZ.00-101/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.01.03-IZ.00-101/24 w ramach:   Działania: 3 Wsparcie MŚP Schematu: Wsparcie internacjonalizacji MŚP   Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny   Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie proje...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 22.02.2024
  Koniec naboru 20.03.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 01.06 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne
  20.02.2024
  W trakcie
  FEKP.01.06-IZ.00-096/24
  Informacje o naborze Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.01.06-IZ.00-096/24 w ramach: Działania: 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 20.02.2024
  Koniec naboru 19.08.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 01.08 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT
  20.02.2024
  W trakcie
  FEKP.01.08-IZ.00-097/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.01.08-IZ.00-097/24 w ramach: Działania: 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT Sposób wyboru projektów: konkurencyjny Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawc...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 20.02.2024
  Koniec naboru 19.08.2024
 • 1 2 3 12