Zapraszamy na pierwszy w tym roku newsletter o rewitalizacji.

Konsultacje inwestycji w ramach reformy planowania przestrzennego (KPO)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje publiczne naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-konsultacjach-publicznych-dla-gmin

Opiniowane przedsięwzięcia będą związane z przygotowaniem i uchwaleniem przez gminy planów ogólnych, programów rewitalizacji oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na ich wykonanie samorządy będą mogły otrzymać bezzwrotne dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (inwestycja A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”. Cel szczegółowy A1 Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa).

Składanie uwag odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: Karolina.Smolik@mrit.gov.pl, w terminie do 22.02.2024 r.

Podsumowanie seminarium FRL „Porozmawiajmy o rewitalizacji”

Na KCWR zamieszczono podsumowanie Forum Rozwoju Lokalnego pn. „Porozmawiajmy o rewitalizacji”: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/regiony-rewitalizacji-edycja-30-rusza-nowa-edycja-programu-podsumowanie-seminarium-frl-porozmawiajmy-o-rewitalizacji/

W podsumowaniu zjadają się wszystkie prezentacje z Forum oraz link do nagrania.


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 09.07.2024

Konkurs na najlepszą kampanię profrekwencyjną dla OSP, KGW i sołectw rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze kampanie profrekwencyjne. ...

Opublikowano w dniu 03.07.2024

Nabór na akredytację dla ośrodków innowacji

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu naboru dla ośrodków innowacji, które są zainteresowane u...

Opublikowano w dniu 28.06.2024

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawierający zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej.

Informujemy, że została przyjęta druga wersja programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021...

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 28.06.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Ankieta dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy europejskich

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programe...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Rozpoczęcie badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

12 czerwca 2024 roku rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i syst...

Opublikowano w dniu 24.06.2024

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – za nami konferencja otwierająca

Zagadnienia dotyczące dostępności w procesach rewitalizacyjnych, znaczenie „trzeciego sektora” oraz ...