Zapraszamy na newsletter o rewitalizacji.

W najnowszej odsłonie:

Nowa publikacja MRiT – „Miejscowy plan rewitalizacji krok po kroku”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wydało publikację pt. „Miejscowy plan rewitalizacji krok po kroku” (PDF 53 MB). Publikacja ma przybliżyć istotę miejscowego planu rewitalizacji jako instrumentu planistycznego oraz wskazać, w jakich sytuacjach warto rozważyć jego zastosowanie. Dla tych, którzy zdecydują się na jego zastosowanie, publikacja ma dostarczyć praktycznych informacji, jak to narzędzie skutecznie wykorzystać.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Więcej informacji w Aktualnościach KCWR: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/publikacja-pt-miejscowy-plan-rewitalizacji-krok-po-kroku/

158. odcinek Urbcastu: Jak wygląda adaptacja miast do zmian klimatu w kontekście ochrony dziedzictwa?

Ochrona dziedzictwa jest istotna, ponieważ pozwala na zachowanie tożsamości kulturowej miast, jednocześnie dostosowując się do nowych warunków i wspierając zrównoważony rozwój urbanistyczny. To dialog o przyszłości miast, ich dziedzictwie i ekologicznej odpowiedzialności – i właśnie o tym można posłuchać w rozmowie z Marią Badeńską-Stapp z Narodowego Instytucie Dziedzictwa.

Odcinek powstał w ramach projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Dom z klimatem”.

Odcinek dostępny na stronie Urbcast: https://urbcast.pl/odcinek158/

Publikacja pt. „Mołdawski model rewitalizacji na tle polskich doświadczeń”

Publikacja Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pt. „Mołdawski model rewitalizacji na tle polskich doświadczeń” to opis i analiza mołdawskiego systemu rewitalizacji, będącego przykładem

udanego transferu wiedzy między krajami – Polską i Mołdawią.

Przekaz wiedzy od polskich samorządowców umożliwił zbudowanie w ciągu kilku lat w Mołdawii systemu rewitalizacji traktowanego jako nowoczesne narzędzie rozwoju regionalnego. Wykorzystanie wypracowanego i przetestowanego w Polsce systemu rewitalizacji zdecydowanie skróciło proces tworzenia podwalin nowej polityki publicznej. Mołdawski model prowadzenia rewitalizacji wykazuje duże podobieństwa do polskiego – na grunt mołdawski zostały przeniesione m.in. podstawowa terminologia, w tym definicja rewitalizacji, kompleksowa diagnoza mająca na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji czy struktura programu rewitalizacji.

Wsparcie administracji mołdawskiej było możliwe dzięki realizowanemu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od 2016 r. projektowi „Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich”.

Publikacja jest dostępna na Krajowym Centrum Wiedzy w zakładce „O rewitalizacji” w części „Publikacje z opisem dobrych praktyk”.

 Niezmiennie polecam Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

www.rewitalizacja.gov.pl


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 09.07.2024

Konkurs na najlepszą kampanię profrekwencyjną dla OSP, KGW i sołectw rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze kampanie profrekwencyjne. ...

Opublikowano w dniu 03.07.2024

Nabór na akredytację dla ośrodków innowacji

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu naboru dla ośrodków innowacji, które są zainteresowane u...

Opublikowano w dniu 28.06.2024

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawierający zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej.

Informujemy, że została przyjęta druga wersja programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021...

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 28.06.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Ankieta dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy europejskich

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programe...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Rozpoczęcie badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

12 czerwca 2024 roku rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i syst...

Opublikowano w dniu 24.06.2024

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – za nami konferencja otwierająca

Zagadnienia dotyczące dostępności w procesach rewitalizacyjnych, znaczenie „trzeciego sektora” oraz ...