Zapraszamy na kolejny w tym roku newsletter o rewitalizacji.

• Materiały z konferencji dotyczącej reformy systemu planowania przestrzennego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało materiały i nagrania z konferencji dotyczącej systemu planowania przestrzennego, która odbyła się w 18 i 19 października 2023 w Warszawie.

Podczas konferencji poruszono m.in. kwestie związane z tworzeniem planów ogólnych gmin, prowadzeniem partycypacji społecznej, sporządzaniem planów miejscowych. Materiały z konferencji dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konferencja-dotyczaca-reformy-systemu-planowania-przestrzennego

Więcej informacji o systemie planowania przestrzennego dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/planowanie-przestrzenne

• Podsumowanie wdrażania rewitalizacji w ramach programów operacyjnych województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego

Jakie działania rewitalizacyjne realizowano, jakie były ich efekty? – zachęcam do zapoznania się z materiałami z województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

Celem badania ewaluacyjnego w województwie podkarpackim była ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na sytuację obszarów rewitalizowanych, w tym na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów. Z raportem z ewaluacji można zapoznać się na stronach:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka/rewitalizacja/informacje/raport-koncowy-z-badania-pn-ewaluacja-wplywu-rpo-wp-2014-2020-w-obszarze-rewitalizacji oraz https://rpo.podkarpackie.pl/badania-ewaluacyjne

Z informacją podsumowującą przedsięwzięcia rewitalizacyjne finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 można zapoznać się na stronie: https://mojregion.eu/rpo/rewitalizacja/podsumowanie-wdrazania-rewitalizacji-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-2014-2020/#more-26620

• Zaproszenie na konferencję i seminarium Forum Rozwoju Lokalnego na temat transformacji energetycznej miast oraz uroczystą Galę finałową konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”

Związek Miast Polskich oraz miasto Piła zapraszają 7 i 8 grudnia 2023 roku do Piły na rozstrzygnięcie i ogłoszenie laureatów konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023 – Transformacja energetyczna miast dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i podniesienia jakości życia” oraz konferencję Transformacja energetyczna – zastosowanie zielonej energii w nowoczesnym mieście. Technologie SMART CITY w zarządzaniu energią”. Dlaczego warto udać się do Piły?

  • Poznasz innowacyjne rozwiązania w zakresie transformacji energetycznej miast.
  • Dowiesz się, jak technologie Smart City wpływają na zarządzanie energią.
  • Poznasz laureatów tegorocznej edycji konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”.

Pierwszy dzień wydarzenia tj. 7 grudnia 2023 będzie transmitowany na żywo w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.

Konferencja jest realizowana w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz wstępny program wraz z zaproszeniem w załączeniu a także na stronie: https://forumrozwojulokalnego.pl/aktualnosci/gala-konkursu-samorzadowy-lider-zarzadzania-2023-i-konferencja-miedzynarodowa-w-pile-zarezerwuj-date

Europejska platforma wiedzy miejskiej Portico

Portico to europejska platforma wiedzy miejskiej opracowana w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI) i finansowana przez Unię Europejską w celu wspierania lepszych polityk i strategii miejskich.

Platforma ma stać się centrum wiedzy o rozwoju miast na poziomie europejskim – łącząc miasta z wiedzą, ludźmi i inicjatywami. Użytkownicy platformy znajdą na niej informacje dotyczące m.in.: dobrych praktyk, baz wiedzy, dostępnych źródeł finansowania i konkursów. Jednocześnie platforma ma pomóc tworzyć społeczności, które mogą sobie wzajemnie pomagać we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast. Platforma została zaprezentowana podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, który odbył się 9–12 października 2023 r.

Platforma dostępna jest pod adresem: https://portico.urban-initiative.eu/


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 09.07.2024

Konkurs na najlepszą kampanię profrekwencyjną dla OSP, KGW i sołectw rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze kampanie profrekwencyjne. ...

Opublikowano w dniu 03.07.2024

Nabór na akredytację dla ośrodków innowacji

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu naboru dla ośrodków innowacji, które są zainteresowane u...

Opublikowano w dniu 28.06.2024

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawierający zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej.

Informujemy, że została przyjęta druga wersja programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021...

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 28.06.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Ankieta dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy europejskich

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programe...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Rozpoczęcie badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

12 czerwca 2024 roku rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i syst...

Opublikowano w dniu 24.06.2024

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – za nami konferencja otwierająca

Zagadnienia dotyczące dostępności w procesach rewitalizacyjnych, znaczenie „trzeciego sektora” oraz ...