Nowe nabory wniosków w naszym programie regionalnym

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu aktualnosci Przejdź do aktualnosci

29.02.2024

Przygotowywany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji fundusz badań i wdrożeń z przeznaczeniem na granty dla małych i średnich firm jest jednym z trzech tego typu nowych narzędzi adresowanych do sfery biznesowej Kujaw i Pomorza. Wkrótce uruchomimy również działające na podobnych zasadach fundusz eksportowy i system udzielania certyfikowanych usług doradczych. Źródłem finansowania jest nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027.

Fundusz badan i wdrożeń – środki na nowe technologie i innowacje w firmach – ruszy w drugiej połowie tego roku, nabór wniosków o granty zostanie ogłoszony w trzecim kwartale. Granty będą udzielane w trzech modułach: grant na opracowanie nowych technologii, voucher badawczy i bon na patent. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać nawet z wszystkich trzech elementów. Poziom dofinasowania wyniesie 65-80 proc.

 

W ramach grantów z funduszu eksportowego przedsiębiorcy będą mogli sfinansować udział w międzynarodowych targach i gospodarczych misjach zagranicznych, a także związane z ekspansją na rynki zagraniczne doradztwo i szkolenia. Kwestia grantów na usługi doradcze nie wymaga wyjaśnień. Warto jednak podkreślić, że chodzi wyłącznie o wysokiej jakości doradztwo biznesowe świadczone przez instytucje otoczenia biznesu. Nabory wniosków o granty uruchomimy odpowiednio na przełomie drugiego i trzeciego kwartału oraz na przełomie trzeciego i czwartego kwartału.

 

W najbliższym czasie w ramach FEdKP planowane jest ogłoszenie konkursów i naborów niekonkurencyjnych dotyczących środków na promocję gospodarczą, rozwój transportu pozamiejskiego, rewitalizację w największych miastach regionu, wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej i segmentu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także na edukację (młodzieży poza systemem edukacji formalnej i dorosłych) oraz projekty dotyczące integracji społecznej i przełamywania stereotypów związanych z płcią.

 

FEdKP 2021-2027 – najbliższe nabory wniosków (prezentacja Departamentu Zarządzania FEdKP)

 

Wartość naszego programu regionalnego to jak wiadomo 1,8 mld euro, 70 proc. alokacji to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), reszta z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Instytucja zarządzająca programem, którą jest zarząd województwa, oraz Wojewódzki Urząd Pracy i samorząd miejski Bydgoszczy, które pełnią funkcję instytucji pośredniczących, ogłosiły już łącznie 101 naborów wniosków o finansowanie projektów (w ramach konkursów i naborów niekonkurencyjnych). Wartość alokacji środków w tych naborach to 3,2 mld złotych.

 


Bądź na bieżąco

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 16.05.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 13.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już za nami (relacja)

W dniach 10-11 maja odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. ...

Opublikowano w dniu 09.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zobacz, jakie atrakcje przygotowano z okazji 11. edycji

Warsztaty, koncerty, seanse kinowe, festyny rodzinne. Zobacz, co jeszcze czeka nas z okazji Dni Otwa...

Opublikowano w dniu 26.04.2024

KUJAWSKO-POMORSKIE NA POLISH DAYS W BRUKSELI – 04 MAJA 2024

04 maja od godziny można było odwiedzić stoisko Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli podczas ...

Fotografia przedstawia balonu na tle nieba Fot. Andrzej Goiński
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Termin zgłoszeń na Dni Otwarte Funduszy Europejskich przedłużony!

Uwaga! W odpowiedzi na liczne prośby przedłużyliśy termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europej...

Prowadząca szkolenie z wypełniania zasad równościowych, prezentuje obrazek symbolizujący zapewnienie równości szans
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Szkolenie „Planowanie i realizacja ewaluacji zgodnej z zasadami równościowymi w perspektywie 2021-2027”

Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027 ...

Opublikowano w dniu 24.04.2024

Aktualizacja SZOP

Informujemy o aktualizacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegółowego ...