Przewodnik na temat stosowania Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu aktualnosci Przejdź do aktualnosci

06.06.2024

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich udostępniło w dniu 31.05.2024 r. do wykorzystania Przewodnik „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE”.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP) służy ochronie praw podstawowych przysługującym ludziom w Unii Europejskiej, zapewnia ochronę i upowszechnienie praw i wolności człowieka. Do jej stosowania i przestrzegania są zobowiązane instytucje UE oraz państwa członkowskie.

KPP powinna być stosowana i przestrzegana w toku wdrażania programów i projektów finansowanych z funduszy UE.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Przewodnika „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE”: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/przewodnik-stosowanie-karty-praw-podstawowych-w-toku-wdrazania-projektow-finansowanych-z

 

Więcej informacji w zakładce Fundusze bez barier: https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/fundusze-bez-barier/


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 09.07.2024

Konkurs na najlepszą kampanię profrekwencyjną dla OSP, KGW i sołectw rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze kampanie profrekwencyjne. ...

Opublikowano w dniu 03.07.2024

Nabór na akredytację dla ośrodków innowacji

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu naboru dla ośrodków innowacji, które są zainteresowane u...

Opublikowano w dniu 28.06.2024

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawierający zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej.

Informujemy, że została przyjęta druga wersja programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021...

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 28.06.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Ankieta dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy europejskich

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programe...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Rozpoczęcie badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

12 czerwca 2024 roku rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i syst...

Opublikowano w dniu 24.06.2024

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – za nami konferencja otwierająca

Zagadnienia dotyczące dostępności w procesach rewitalizacyjnych, znaczenie „trzeciego sektora” oraz ...