Rozpoczynamy badanie podsumowujące realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020)

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu aktualnosci Przejdź do aktualnosci

27.05.2024

22 maja 2024 roku na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 firma Openfield Sp. z o. o. z Opola rozpoczęła realizację badania pn. „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

 

Głównym celem ewaluacji jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego regionalnego programu oraz celów Strategii Europa 2020. Wynikiem badania będzie raport końcowy, a także raporty tematyczne, które w syntetyczny sposób przedstawią najciekawsze i najważniejsze efekty wsparcia udzielonego ze środków Programu w naszym regionie.

Metody badawcze, które zostaną użyte w ramach badania to:

  • Bezpośrednie/ telefoniczne/ zdalne wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej zaangażowanymi w realizację RPO WK-P 2014-2020
  • Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami projektów RPO WK-P 2014-2020
  • Zogniskowane wywiady grupowe z interesariuszami Programu.

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

ze strony Zamawiającego:

  • pani Mirela Kiełbasiewicz, Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: m.kielbasiewicz@kujawsko-pomorskie.pl, nr tel. 56 62 18 649.

Wyniki badania w formie raportu końcowego będą dostępne w grudniu 2024 roku.

Wszystkim osobom, które zostaną zaproszone do udziału w wywiadach będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie możliwej pomocy Wykonawcy w trakcie realizacji badania.


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 09.07.2024

Konkurs na najlepszą kampanię profrekwencyjną dla OSP, KGW i sołectw rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze kampanie profrekwencyjne. ...

Opublikowano w dniu 03.07.2024

Nabór na akredytację dla ośrodków innowacji

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu naboru dla ośrodków innowacji, które są zainteresowane u...

Opublikowano w dniu 28.06.2024

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawierający zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej.

Informujemy, że została przyjęta druga wersja programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021...

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 28.06.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Ankieta dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy europejskich

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programe...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Rozpoczęcie badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

12 czerwca 2024 roku rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i syst...

Opublikowano w dniu 24.06.2024

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – za nami konferencja otwierająca

Zagadnienia dotyczące dostępności w procesach rewitalizacyjnych, znaczenie „trzeciego sektora” oraz ...