Prowadząca szkolenie z wypełniania zasad równościowych, prezentuje obrazek symbolizujący zapewnienie równości szans

Szkolenie „Planowanie i realizacja ewaluacji zgodnej z zasadami równościowymi w perspektywie 2021-2027”

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu aktualnosci Przejdź do aktualnosci

25.04.2024

Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027

22 kwietnia 2024 r. w hotelu Bulwar w Toruniu, odbyło się szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027. Szkolenie poprowadziły doświadczone trenerki w obszarze polityk horyzontalnych: Pani Agnieszka Sznajder i Pani Monika Bartosiewicz-Niziołek.

Celem szkolenia było przygotowanie do stosowania równościowych zasad horyzontalnych
w ramach ewaluacji programu FEdKP 2021-2027.

Uczestnicy przekonali się, że właściwe stosowanie zasad równościowych stanowi proces, który musi być odpowiednio realizowany na wszystkich etapach wsparcia unijnego, od etapu programowania, przez wdrażanie, po kontrolę i ewaluację. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położono na prezentację dobrych i złych praktyk stosowanych w projektach.

Szkolenie zorganizowane przez Biuro Ewaluacji, Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, przeprowadzone zostało w formule wykładowo-warsztatowej. Ostatni moduł dotyczył konceptualizacji ewaluacji tematycznych pod kątem uwzględnienia równościowych zasad horyzontalnych. Ćwiczenia realizowane w podgrupach miały na celu pokazanie praktycznego zastosowania przekazanej przez trenerki wiedzy.

 

Trenerkom oraz uczestnikom szkolenia bardzo dziękujemy!


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 14.06.2024

Konkurs na najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województw...

Opublikowano w dniu 06.06.2024

Przewodnik na temat stosowania Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich udostępniło w dniu 31.05.2024 r. do wykorzystania Przewodnik „Sto...

Opublikowano w dniu 04.06.2024

Konferencja otwierająca projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – zaproszenie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Zespół ds. Rewitalizacji WK-P zaprasz...

Opublikowano w dniu 03.06.2024

„Podoba mi się” – konkurs fotograficzny

Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia, konserwacja zabytków, modernizacje budynków użyteczności publ...

Opublikowano w dniu 29.05.2024

Głosujemy w wyborach europejskich! Każdy głos się liczy!

– Parlament Europejski nie jest tak odległy od naszych spraw, jak się czasem wydaje. Przeciwnie, za...

Opublikowano w dniu 28.05.2024

„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – zaproszenie dla przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Zespołów ds. rewitalizacji

W imieniu Zespołu ds. Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy do wzięcia udziału w...

Opublikowano w dniu 27.05.2024

Zapoznaj się z projektem Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 jest dokumentem, który ma umożliwić najlepsze wybory strategiczne w per...