Pomoc rodzinom biologicznym, poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej, szkolenie pracowników, pomoc w usamodzielnianiu się młodzieży oraz profilaktyka osób ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych to najważniejsze zadania jakie będą realizowane w ramach projektu „Rodzina w centrum”. Marszałek Piotr Całbecki podpisał w środę (6 marca) umowy z partnerami projektu.

 

 

Chcemy zapewnić rodzinom w każdym powiecie profesjonalną pomoc. Wspieranie rodzin jest istotnym elementem strategii samorządu województwa – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach projektu „Rodzina w centrum” rodziny objęte będą pomocą, która zapewni im lepsze funkcjonowanie i zapobiegnie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Rodziny naturalne, a także rodziny zastępcze, będą mieć zwiększony dostęp do porad pedagogów, psychologów, logopedów, prawników i grup wsparcia. Na pomoc mogą liczyć również dzieci i młodzież na każdym etapie dorastania, przebywające w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ważnym elementem projektu „Rodzina w centrum” jest wsparcie młodych ludzi w usamodzielnianiu się, które będzie polegać na tworzeniu mieszkań treningowych. Pomoc obejmie także rodziców i dzieci, u których zdiagnozowano FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Z kolei osoby pracujące z rodzinami będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.

 

Partnerami w projekcie „Rodzina w centrum” są wszystkie powiaty w Kujawsko-Pomorskiem, miasta na prawach powiatu, a także Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” –  partner krajowy wyłoniony w otwartym naborze. Partnerem wiodącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w imieniu którego poszczególne zadania realizować będzie marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Program „Rodzina w centrum” zainaugurowany został w 2016 roku. Obecna edycja projektu realizowana  będzie do końca 2026 roku. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 45 mln zł. Jest to jeden z naszych dwóch projektów strategicznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

 

Zobacz też:

Rodzina w centrum uwagi

Rodzina w centrum – wsparcie w całym regionie

Rodzina w centrum

 

Program „Rodzina w centrum” w liczbach (w 2022 roku):

  • pomocą objęto 25 731 osób w 7 571 rodzinach
  • w rodzinnej pieczy zastępczej było 3 459 dzieci w 2 159 rodzinach
  • w pieczy zastępczej umieszczonych zostało ogółem 4 713 dzieci
  • na terenie województwa funkcjonowało 91 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywało 1 254 dzieci

 


Bądź na bieżąco

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 16.05.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 13.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już za nami (relacja)

W dniach 10-11 maja odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. ...

Opublikowano w dniu 09.05.2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zobacz, jakie atrakcje przygotowano z okazji 11. edycji

Warsztaty, koncerty, seanse kinowe, festyny rodzinne. Zobacz, co jeszcze czeka nas z okazji Dni Otwa...

Opublikowano w dniu 26.04.2024

KUJAWSKO-POMORSKIE NA POLISH DAYS W BRUKSELI – 04 MAJA 2024

04 maja od godziny można było odwiedzić stoisko Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli podczas ...

Fotografia przedstawia balonu na tle nieba Fot. Andrzej Goiński
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Termin zgłoszeń na Dni Otwarte Funduszy Europejskich przedłużony!

Uwaga! W odpowiedzi na liczne prośby przedłużyliśy termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europej...

Prowadząca szkolenie z wypełniania zasad równościowych, prezentuje obrazek symbolizujący zapewnienie równości szans
Opublikowano w dniu 25.04.2024

Szkolenie „Planowanie i realizacja ewaluacji zgodnej z zasadami równościowymi w perspektywie 2021-2027”

Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027 ...

Opublikowano w dniu 24.04.2024

Aktualizacja SZOP

Informujemy o aktualizacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegółowego ...