Jak otrzymać wsparcie na projekt?

1. Zrób plan

Pierwszym krokiem w planowaniu każdego projektu jest przygotowanie ogólnego opisu tego przedsięwzięcia. W tym przypadku polecamy Tobie przygotowanie koncepcji projektu. W tej koncepcji powinieneś:

 • wskazać cel projektu – zastanów się co chcesz osiągnąć poprzez realizację projektu;
 • opisać problem, który projekt ma rozwiązać albo
 • wskazać potrzeby społeczne, na jakie projekt ma odpowiadać, albo
 • wskazać produkt lub usługę którą projekt ma dostarczyć;
 • opisać działania, które doprowadzą Cię do wyznaczonego celu.

Już na tym etapie powinieneś pomyśleć o zasadach rozliczania projektu, w tym o:

 • najważniejszych zadaniach projektu;
 • rodzaju wydatków;
 • budżecie projektu;
 • harmonogramie realizacji poszczególnych etapów projektu.

O tym jakie projekty planujemy finansować z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dowiesz się m.in. z opisu programu i zakładki dotyczącej naborów.

2. Znajdź wsparcie

Masz pomysł na projekt? Masz przygotowaną koncepcję projektu? Nie wiesz czy możesz otrzymać fundusze unijne na ten projekt? Aby się przekonać, skorzystaj z wyszukiwarki i odpowiedz na kilka pytań:

 • jaki podmiot reprezentujesz?
 • określ, czy prowadzisz firmę, czy jesteś osobą fizyczną, czy reprezentujesz inną organizację.
 • na jakim obszarze chcesz realizować projekt?
 • wybierz dziedzinę, której dotyczy Twój projekt?

Po określeniu tych danych otrzymasz informację o naborach wniosków, w których możesz starać się o dofinansowanie swojego projektu.

Chcesz otrzymywać na bieżąco informacje o naborach, które ogłaszamy w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027? Zapisz się do naszego newslettera.

Pomocy możesz szukać także w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Konsultant udzieli Ci tutaj bezpłatnej porady.

3. Przeanalizuj opis

Trafiłeś na nabór, ale nie jesteś do końca przekonany czy Twój projekt pasuje do niego? Przejdź do opisu naboru wniosków, z którego dowiesz się o tym: kto? na co? i kiedy? może uzyskać finansowanie.

Sprawdź dokładnie, czy Twój projekt kwalifikuje się do finansowania oraz czy i jaki wkład własny jest wymagany.

Przeczytaj regulamin wyboru projektów – to najważniejszy dokument który opisuje warunki naboru, w tym:

 • wymagania dotyczące projektu,
 • formę, termin i sposób składania wniosku,
 • zasady oceny projektu,
 • sposób informowania o wyniku oceny.

Nie zapomnij przejrzeć pozostałych załączników i dokumentów, tam też znajdują się ważne informacje, które będą dotyczyć Twojego projektu jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku.

Po analizie opisu i dokumentów jesteś przekonany, że to odpowiedni nabór dla Twojego projektu. W takim razie zobacz, jak wypełnić wniosek, a także w jaki sposób i kiedy go złożyć.

4. Wypełnij wniosek

Masz już plan na projekt i znalazłeś nabór, z którego możesz uzyskać dofinansowanie. Teraz musisz wypełnić i złożyć wniosek. W programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 możesz to zrobić poprzez dwie aplikacje:

 • WOD2021 – gdy chcesz pozyskać wspieracie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 • SOWA EFS – gdy chcesz pozyskać wspieracie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Więcej o tych aplikacjach dowiesz się na stronie programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Pamiętaj! W latach 2021-2027 wnioski o dofinansowanie projektu można złożyć tylko w formie elektronicznej. Dlatego zadbaj o odpowiednie narzędzia do komunikacji z nami. Bardzo pomocny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny.

Ocenimy Twój projekt i zdecydujemy czy możemy go finansować z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – jeśli tak to zaprosimy Cię do
podpisania umowy o dofinansowanie Twojego projektu.

5. Podpisz umowę

Wniosek o dofinansowanie jest podstawowym dokumentem opisującym założenia Twojego projektu, ale to umowa o dofinansowanie projektu będzie najważniejszym dokumentem, wskazującym Twoje prawa i obowiązki w związku z realizacją projektu.

Przed podpisaniem z Tobą tej umowy podejmiemy szereg czynności sprawdzających Twoje uprawnienia do jej zawarcia i poprosimy Cię o złożenie dokumentów niezbędnych do jej podpisania.

Gdy dostarczysz nam odpowiednie dokumenty, zweryfikujemy je i jeśli spełnisz niezbędne warunki, zaprosimy Ciebie do podpisania umowy. Tu znajdziesz wzory umów o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy składa się z pozycji obowiązkowych dla wszystkich wnioskodawców oraz takich, które są opcjonalne w zależności od specyfiki projektu. Szczegółowy wykaz otrzymasz wraz z informacją zawierającą zaproszenie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Pamiętaj! Umowa o dofinansowanie projektu nie może być zawarta, gdy:

 • nie dokonasz czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu we wskazanym przez nas terminie;
 • jesteś wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych;
 • unieważnimy postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania;
 • w związku z art. 61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej, Twój projekt otrzyma negatywną ocenę;
 • zrezygnujesz z dofinansowania.

Możemy także odmówić zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym w następstwie zawarcia tej umowy.

W dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu lub krótko po tym terminie jesteś zobowiązany do wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Przeważnie jest to weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, jednak przy większych projektach może być wymagana inna forma, np. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka, poręczenie, gwarancja bankowa czy zastaw rzeczowy
bądź rejestrowy. Jest ono uruchamiane, gdy w wyniku nieprawidłowej realizacji projektu będziesz zobowiązany do zwrotu dofinansowania, a tego nie zrobisz lub nie będziesz mógł zrobić (nie będziesz miał wystarczających środków). Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie zostaje zdeponowane w instytucji, która udzieli Ci dofinansowania. Z obowiązku wniesienia zabezpieczenia są zwolnione podmioty wskazane w art. 206 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

6. Realizuj wsparcie

Gratulujemy! Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu stajesz się beneficjentem. Będziemy finansować Twój projekt, jeśli będziesz realizował postanowienia umowy. Ogólne informacje na temat warunków realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 znajdziesz na stronie programu.