Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

2024-01-25

TYP DOKUMENTU

  • inne

TEMAT

  • realizacja programu
  • inne

Szczegóły

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 grudnia 2022 r. odebrał w Brukseli dokument oficjalnie potwierdzający przyjęcie programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Jest to zwieńczenie długiego procesu uzgodnień z Komisją Europejską ostatecznego kształtu Programu na nową perspektywę.

Głównym celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu, sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Zostanie to osiągnięte poprzez interwencje w ramach 10 priorytetów obejmujących 5 celów polityki.

Ocena zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zakresów wsparcia zawartych w projekcie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


Obowiązuje od  07.12.2022

Poprzednie wersje dokumentu

Plik . pdf 2.54 MB