Regulamin oraz skład Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027

2024-04-17

TYP DOKUMENTU

  • inne

TEMAT

  • ewaluacja

Szczegóły

Instytucja Zarządzająca w celu prowadzenia procesu ewaluacji może powołać Grupę Sterującą Ewaluacją. Grupa pełni rolę konsultacyjno-doradczą i pomaga zapewnić prawidłowy przebieg procesu ewaluacji. Członkowie Grupy reprezentują szerokie grono podmiotów i partnerów społeczno-gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w realizacji procesu ewaluacji Programu. Cel, zadania, organizację i zasady uczestnictwa określa Regulamin funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027.

 

 


Obowiązuje od  27.03.2024

Poprzednie wersje dokumentu

Plik . pdf 157.53 KB