Wzory dokumentów dla wnioskodawców

2024-01-08

TYP DOKUMENTU

  • wzory dokumentów

TEMAT

  • inne

Szczegóły

Studium wykonalności

Studium wykonalności stosujemy dla projektów inwestycyjnych, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln PLN:

  • Dla naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od 10 lipca 2023 r.

Wzór Studium wykonalności z arkuszem analizy finansowej

  • Dla naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych przed 10 lipca 2023 r.

Wzór Studium wykonalności z arkuszem analizy finansowej


Plan inwestycji

Plan inwestycji jest uproszczoną formą studium wykonalności; stosujemy go dla projektów inwestycyjnych, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie nie przekracza 50 mln PLN:

Wzór Planu inwestycyjnego z arkuszem analizy finansowej

Poprzednie wersje dokumentu


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/funduszeue/domains/funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/public_html/wp-content/themes/kuj-pom/template-parts/dokumenty/content-single-dokumenty.php on line 233