Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

Działanie 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych – [nabór nr FEKP.02.12-IZ.00-001/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
46 855 000,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

12.06.2023

Koniec naboru

31.08.2023

Wyniki

styczeń 2024