Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działanie 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną [nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-005/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
53 944 081,35 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

31.05.2023

Koniec naboru

31.07.2023

Wyniki

październik 2023