Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 02.04 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych

Działanie 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych [nabór nr FEKP.02.04-IZ.00-118/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.02.04-IZ.00-118/24 w ramach:

Działania: 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych

Schemat: Rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych powyżej 5 MW mocy zamówionej wraz z magazynami ciepła

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należących do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego (jako partnerzy w zakresie projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych),
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu:

 • budowy/modernizacji systemów ciepłowniczych (z możliwością realizacji magazynów ciepła jako elementu inwestycji) – inwestycje o mocy zamówionej powyżej 5 MW,
 • modernizacji już istniejącej sieci ciepłowniczych w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych poprzez podłączenie budynków w celu zmiany dotychczasowego nieefektywnego i zanieczyszczającego powietrze źródła ogrzewania – inwestycje o mocy zamówionej powyżej 5 MW,
 • wymiana nieefektywnych i zanieczyszczających powietrze źródeł ogrzewania w budynkach publicznych i wielorodzinnych jako uzupełnienie projektów z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczej.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach projektu stanowi wydatek niekwalifikowalny.

W przypadku wymiany źródeł ciepła nie będą wprowadzane piece węglowe.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 116 257 135,71 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.04-IZ.00-118/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 8 lipca 2024 r., do godz. 10:00.

IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
116 257 135,71 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

29.05.2024

Koniec naboru

08.07.2024

Wyniki

listopad 2024