Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne

Działanie 06.02 – Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne [nabór nr FEKP.06.02-IZ.00-028/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
12 658 189,42 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

18.07.2023

Koniec naboru

29.03.2024

Wyniki

sierpień 2024