Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych

Działanie 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych – [nabór Nr FEKP.07.03-IZ.00-104/24]

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.07.03-IZ.00-104/24 w ramach:

  • Działania: 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych,
  • Schematu: –

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

  1. Lokalna Grupa Działania, z którą została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (umowa ramowa), na perspektywę 2021-2027 z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach projektu objętego grantem to:

1. Tworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, które angażują mieszkańców lokalnej społeczności w rozwijanie kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 14 487 806,24  zł (środki EFS+).

 

Jak się ubiegać

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w SOWA EFS
w terminie naboru. Po tym terminie SOWA EFS zablokuje składanie wniosków. Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w SOWA EFS dostępnym na stronie internetowej: https://sowa2021.efs.gov.pl

Formularz wniosku jest dostępny w SOWA EFS w ramach naboru: FEKP.07.03-IZ.00-104/24.

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem SOWA EFS, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 29.04.2024 r. do godz. 10.00. Zgłaszany problem należy odpowiednio udokumentować (np. jako zrzut ekranu wraz z opisem błędnego działania). Zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób IZ pozostawi bez rozpatrzenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytania o warunki postępowania można kierować na adres e-mail: efs.rlks@kujawsko-pomorskie.pl oraz pod numerem telefonu 56-652-18-07.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
14 487 806,24 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

29.04.2024

Koniec naboru

29.10.2024

Wyniki

marzec 2025