Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 08.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP

Działanie 08.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP [nabór nr FEKP.08.02-IP.01-001/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
4 134 265,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 100 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

12.05.2023

Koniec naboru

22.05.2023

Wyniki

lipiec 2023