Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 08.03 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Działanie 08.03 Wsparcie dla osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy [nabór nr FEKP.08.03-IP.01-002/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
19 348 358,82 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

27.11.2023

Koniec naboru

22.01.2024

Wyniki

czerwiec 2024