Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 08.05 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych

Działanie 08.05 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych [nabór nr FEKP.08.05-IP.01-001/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
15 462 150,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

01.08.2023

Koniec naboru

15.09.2023

Wyniki

grudzień 2023