Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych

Działanie 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych – [nabór FEKP.08.07-IP.01-001/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
3 142 041,17 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

21.06.2023

Koniec naboru

31.07.2023

Wyniki

październik 2023