Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia

Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia – [nabór FEKP.08.08-IZ.00-023/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
9 922 235,29 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

12.07.2023

Koniec naboru

25.09.2023

Wyniki

marzec 2024