Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne

Działanie 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne – [nabór Nr FEKP.08.10-IZ.00-025/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
13 395 017,65 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

14.07.2023

Koniec naboru

30.04.2024

Wyniki

wrzesień 2024