Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.11 Wychowanie przedszkolne

Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne – [nabór Nr FEKP.08.11-IZ.00-045/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
5 210 810,70 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

04.10.2023

Koniec naboru

29.02.2024

Wyniki

czerwiec 2024