Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.11 Wychowanie przedszkolne

Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne – [nabór Nr FEKP.08.11-IZ.00-060/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
7 983 647,22 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

06.10.2023

Koniec naboru

15.11.2023

Wyniki

czerwiec 2024