Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne

Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne – [nabór Nr FEKP.08.13-IZ.00-026/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
33 239 488,24 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

17.07.2023

Koniec naboru

16.01.2024

Wyniki

czerwiec 2024