Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne

Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne – [nabór Nr FEKP.08.13-IZ.00-076/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
33 239 488,24 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

07.12.2023

Koniec naboru

30.04.2024

Wyniki

wrzesień 2024