Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.14 Kształcenie ogólne

Działanie 08.14 Kształcenie ogólne – [nabór Nr FEKP.08.14-IZ.00-061/23]

Szczegóły naboru

Informacje o naborze i szczegóły postępowania:

Działanie 08.14 Kształcenie ogólne – [nabór Nr FEKP.08.14-IZ.00-061/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
11 616 070,95 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

11.10.2023

Koniec naboru

20.11.2023

Wyniki

czerwiec 2024