Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne

Działanie 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne – [nabór Nr FEKP.08.16-IZ.00-054/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
36 076 384,29 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

21.09.2023

Koniec naboru

30.04.2024

Wyniki

wrzesień 2024