Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.19 Uczenie się dorosłych

Działanie 08.19 Uczenie się dorosłych – [nabór Nr FEKP.08.19-IZ.00-034/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
39 283 369,80 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

25.07.2023

Koniec naboru

31.08.2023

Wyniki

listopad 2023