Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.20 Aktywne włączenie społeczne

Działanie 08.20 Aktywne włączenie społeczne – [nabór Nr FEKP.08.20-IZ.00-068/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
13 622 785,59 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

10.11.2023

Koniec naboru

20.12.2023

Wyniki

czerwiec 2024