Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego – [nabór Nr FEKP.08.21-IZ.00-047/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
3 665 714,71 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

30.08.2023

Koniec naboru

30.11.2023

Wyniki

czerwiec 2024