Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.22 Ekonomia społeczna

Działanie 08.22 Ekonomia społeczna – [nabór Nr FEKP.08.22-IZ.00-004/23]

Szczegóły naboru

Informacje o naborze i szczegóły postępowania:

Działanie 08.22 Ekonomia społeczna – [nabór Nr FEKP.08.22-IZ.00-004/23]

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
43 084 550,59 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

31.05.2023

Koniec naboru

24.07.2023

Wyniki

październik 2023