Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich

Działanie 08.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich – [nabór FEKP.08.23-IZ.00-030/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
10 473 470,59 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

21.07.2023

Koniec naboru

10.08.2023

Wyniki

październik 2023