Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne

Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne – [nabór Nr FEKP.08.24-IZ.00-020/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
397 991,88 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

10.07.2023

Koniec naboru

10.08.2023

Wyniki

wrzesień 2023