Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne

Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne – [nabór Nr FEKP.08.24-IZ.00-046/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
31 675 000,89 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

23.08.2023

Koniec naboru

16.10.2023

Wyniki

grudzień 2023