Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne

Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne – [nabór Nr FEKP.08.24-IZ.00-059/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
300 754 894,80 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

16.11.2023

Koniec naboru

12.01.2024

Wyniki

czerwiec 2024