Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – [nabór Nr FEKP.08.25-IZ.00-016/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
8 403 850,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

30.06.2023

Koniec naboru

28.07.2023

Wyniki

październik 2023