Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – [nabór Nr FEKP.08.25-IZ.00-053/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
9 803 477,44 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

12.09.2023

Koniec naboru

17.10.2023

Wyniki

grudzień 2023