Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – [nabór Nr FEKP.08.25-IZ.00-056/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
45 186 704,85 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

02.10.2023

Koniec naboru

17.11.2023

Wyniki

marzec 2024