Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT

Działanie 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT – [nabór Nr FEKP.08.26-IZ.00-024/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
8 930 011,76 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

14.07.2023

Koniec naboru

30.04.2024

Wyniki

wrzesień 2024