Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.27 Kształcenie ogólne OPPT

Działanie 08.27 – Kształcenie ogólne OPPT– [nabór Nr FEKP.08.27-IZ.00-027/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
28 774 482,35 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

18.07.2023

Koniec naboru

30.04.2024

Wyniki

wrzesień 2024