Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT

Działanie 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT – [nabór Nr FEKP.08.28-IZ.00-055/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
17 732 760,93 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 90 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

22.09.2023

Koniec naboru

30.04.2024

Wyniki

wrzesień 2024