Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 01.01 Wzmocnienie potencjalu badawczego i innowacji

Działanie 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji [nabór nr FEKP.01.01-IZ.00-063/23]

Szczegóły naboru

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
95 944 983,50 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

11.10.2023

Koniec naboru

17.11.2023

Wyniki

luty 2024