Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 01.03 Wsparcie MŚP

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza
nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-106/24 w ramach:

 

  • Działania:3 Wsparcie MŚP
  • Schematu: Akredytacja usług IOB oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych w zakresie rozwoju usług biznesu

 

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest:

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyska projekt zakładający realizację następujących działań:

  • wdrożenie regionalnego systemu akredytacji usług świadczonych na rzecz MŚP przez IOB;
  • wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych
    w zakresie rozwoju usług biznesu, w tym m.in. usług proinnowacyjnych (np. usług z zakresu transformacji przemysłowej, cyfrowej czy ochrony własności intelektualnej), jak również usług rozwojowych/prorozwojowych (mających na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój).

Wsparcie w ramach typu 2 może być realizowane w formie grantów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 17 447 200,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

 

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru:
FEKP.01.03-IZ.00-106/24

 

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 12 kwietnia 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Regulamin

pdf 420.62 KB

Obowiązuje od 03.04.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

Nabór unieważniony

Finanse

BUDŻET
17 447 200,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

12.03.2024

Koniec naboru

12.04.2024

Wyniki

lipiec 2024