Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 01.03 Wsparcie MŚP

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-107/24 w ramach:

  • Działania: 3 Wsparcie MŚP
  • Schematu: Promocja gospodarki regionalnej

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyska projekt dotyczący promocji gospodarki regionalnej, w szczególności poprzez:

  • promocję gospodarczą marek regionalnych, w szczególności związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami,
  • systemową koordynację promocji MŚP na rynkach międzynarodowych, w tym m.in.:
    • wsparcie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
    • wsparcie wydarzeń gospodarczych dla MŚP.

Promocja gospodarcza regionu musi być ściśle i bezpośrednio powiązana ze wspieraniem MŚP, gdzie MŚP będzie ostatecznym odbiorcą wsparcia

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 18 006 529,50 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.01.03-IZ.00-107/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 30 sierpnia 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Regulamin

pdf 410.1 KB

Obowiązuje od 11.07.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

W trakcie

Finanse

BUDŻET
18 006 529,50 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.03.2024

Koniec naboru

30.08.2024

Wyniki

listopad 2024